top of page

collection 002 2013-14 a/w〜 Fushigi to Hagure

Detail

2013-14 autumn winter ` Fushigi to Hagure`

Mannequin ー Sophia

Photographer ー Satoshi Suzuki

visual design ー wataru imamura

Design Team ー Taku Yamamoto  Kanako Fujishita  Marie Uejo

 

bottom of page